Tiếng Việt (Vietnamese)

Anti transfer pricing

 Mới đây, Bộ Tài chính cho biết, qua thanh tra, kiểm tra, ngành thuế đã truy thu và phạt tổng cộng 6.009 tỉ đồng. Riêng công tác thanh tra chống chuyển giá thông qua hoạt động giao dịch liên kết của các doanh nghiệp đã xử lý giảm lỗ 3.924 tỉ đồng,

See more...

 
Foreign bankers have plenty to chew over

alt

 

Tomaso Andreatta, banker and deputy chairman of EuroCham Vietnam, talks with VIR’s Thu Hanh about recent changes to banking regulations and their impacts on foreign banks.
Mr. Tomaso Andreatta

See more...

 
Vietinbank bullish on bond prospects
alt

 

Vietinbank has high expectations for its international bond issuance plan by banking on brighter macroeconomic prospects this year. Vietinbank last week announced it would issue from $500 million to $1 billion worth of international bonds in 2011.

See more...

 
M&A: making payment in cash or stocks?

alt

 

Việc lựa chọn hình thức thanh toán bị ảnh hưởng bởi kết quả phân tích định giá công ty mục tiêu và khả năng tạo ra giá trị kỳ vọng cho cổ đông của công ty hợp nhất.

See more...

 
12345678910...End