Tiếng Việt (Vietnamese)

Hanoi Law University-Enrollment 2011

Trường Đại học Luật Hà Nội - TUYỂN SINH NĂM 2011

 

 

Tên ngành, chuyên ngành học     Kí hiệu trường     Mã ngành     Khối thi     Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI     LPH                 1.800

Các ngành đào tạo đại học:                       

- Ngành Luật            500     A,C,D1     

- Ngành Luật thương mại quốc tế           501     D1      150

 

           

- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi, khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển theo khối thi (Khối A tuyển 35% chỉ tiêu, khối C tuyển 35% chỉ tiêu, khối D1 tuyển 30% chỉ tiêu).

 

Năm nay là năm đầu tiên, được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) tuyển sinh ngành Luật Thương mại Quốc tế, với thời gian đào tạo theo kế hoạch là 4 năm. Khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng cử nhân Ngành Luật Thương mại Quốc tế.

 

Chương trình đào tạo Ngành Luật Thương mại Quốc tế của HLU được xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo tiên tiến ở các nước trên thế giới (Hoa Kỳ, Anh Quốc, Australia, Singapore), theo hướng đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo trang bị kiến thức có hệ thống và chuyên sâu về pháp luật thương mại quốc tế trên nền tảng pháp luật cơ bản; có kiến thức tiếng Anh chuyên ngành cần thiết để làm việc trong lĩnh vực liên quan đến pháp luật thương mại quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Một số môn học được giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh.

 

Bên cạnh lực lượng giảng viên cơ hữu của HLU, các luật sư chuyên nghiệp sẽ được mời tham gia giảng dạy các môn học về kỹ năng của luật gia, nhằm giúp sinh viên sớm rèn luyện năng lực hành nghề ngay sau khi tốt nghiệp. Đối với các môn học tiếng Anh chuyên ngành và các môn được giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh, giảng viên cơ hữu của nhà trường và giảng viên thỉnh giảng trong nước và nước ngoài sẽ cùng phối hợp giảng dạy.

 

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Ngành Luật Thương mại Quốc tế có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm, tại các đơn vị về hợp tác quốc tế, pháp luật quốc tế hoặc pháp chế của các Bộ, ngành và các cơ quan Nhà nước; các cơ quan thông tin đại chúng như đài truyền hình, đài phát thanh, các toà soạn báo, tạp chí; các trường đại học, các viện nghiên cứu; các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên Chính phủ tại các nước và tại Việt Nam; các công ty luật chuyên về pháp luật quốc tế, các công ty luật nói chung, các tổ chức trọng tài thương mại; các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhất là các công ty có hoạt động thương mại quốc tế; các toà án.

 

Do chương trình đào tạo đại học Ngành Luật Thương mại Quốc tế của HLU có tính liên thông cao, nên sau khi tốt nghiệp, cử nhân Ngành Luật Thương mại Quốc tế có nhiều cơ hội tiếp tục theo học trình độ cao hơn ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam hoặc theo học các ngành/chuyên ngành khác như Ngành Luật, Ngành Kinh doanh Quốc tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, chuyên ngành Thương mại Quốc tế .

 

Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Điện thoại: 04.37730238; 04.38351879