English (United Kingdom)

Năng Lượng - Dầu Khí

 

 

EPLegal tự hào là công ty luật đầu tiên tư vấn chuyên ngành cho lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam.

Các thành viên chủ chốt của công ty đều nằm vững luật dầu khí và các quy định khác liên quan đến ngành, đồng thời có kinh nghiệm lâu năm trong các tổ chức dầu khí Việt Nam. Theo đó, EPLegal là sự lựa chọn tốt nhất cho quý khách hàng tìm kiếm tư vấn pháp lý đáng tin cậy khi triển khai và thực hiện các giao dịch phức tạp trong ngành công nghiệp dầu khí liên quan đến các vấn đề như phân chia sản lượng, điều hành chung, hợp tác, hợp đồng liên doanh, dịch vụ trong các mỏ dầu, hợp đồng EPC/EPIC, cũng như việc đàm phán giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực này.

Các luật sư về ngành năng lượng của công ty có kinh nghiệm dồi dào trong việc xử lý các hợp đồng và vấn đề pháp lý trong nhiều quy mô khác nhau, bao gồm:

  • •      Đàm phán và chuẩn bị tài liệu liên quan đến việc khai thác, phát triển và vận hành các tài nguyên dầu khí, bao gồm FPSO/FSO, vận hành thiết bị, các dịch vụ hỗ trợ khoan, mỏ dầu, các dịch vụ kỹ thuật khác và các dự án EPC/EPIC.

  • •      Thẩm định, đàm phán và chuẩn bị các tài liệu cho việc sáp nhập hoặc phân bổ lại các tài sản và giá trị của ngành.

  • •      Chuẩn bị các hồ sơ thầu, các tiêu chí và chiến lược đấu thầu.

  • •    Thiết kế, chuẩn bị tài liệu và thương thảo giao dịch sáp nhập các doanh nghiệp liên doanh, hợp tác kinh doanh, công ty hợp danh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí.

  • •      Đại điện thương thảo để giải quyết tranh chấp như hòa giải và phân xử qua trọng tài. EPLegal cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho toàn bộ từ  thượng nguồn, trung nguồn cho đến hạ nguồn, bao gồm khai thác, chế biến, lắp đường ống, xây dựng nhà máy, chiết xuất, các vấn đề quản lý và môi trường. Vui lòng tham khảo thêm thông tin trong Hồ sơ công ty đính kèm về các dự án dầu khí trọng điểm mà chúng tôi đã tham gia.