English (United Kingdom)

Doanh Nghiệp và Thuế

 

EPLegal cung cấp toàn diện các dịch vụ pháp lý liên quan đến doanh nghiệp cho khách hàng bao gồm: thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài và liên doanh, thành lập văn phòng đại diện, đàm phán hợp đồng liên doanh và , hợp đồng thuê đất cũng như quản trị doanh nghiệp và tái cơ cấu theo pháp luật Việt Nam. Đặc biệt, luật sư của EPLegal có mõi quan hệ chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước giúp đẩy nhanh quá trình xin các loại giấy phép.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các phương án tuân thủ quy định về thuế trong khi đảm bảo giảm thiểu tối đa chi phí về thuế cho khách hàng bao gồm các lĩnh vực thuế TNDN, thuế nhà thầu.