English (United Kingdom)

Tài Chính - Ngân Hàng

Đội ngũ tư vấn tài chính của EPLegal dồi dào kinh nghiệm với các chứng chỉ phù hợp, có thể đưa ra những lời khuyên pháp lý về pháp luật Việt Nam cũng như các thông lệ và tập quán Quốc tế trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và các hoạt động tài chính khác.

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng với các thủ tục để huy động vốn, các hợp đồng hợp vốn, soạn thảo các văn bản của giao dịch bảo đảm, bảo lãnh, thế chấp.

EPLegal đảm bảo sự phù hợp và tuân thủ của các văn bản này với các quy định pháp luật, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các ngân hàng và bên đi vay. Đặc biệt chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu về tư vấn pháp lý cho các hợp đồng hợp vốn và tự hào là thành tố chính trong Hợp đồng hợp vốn của các ngân hàng Việt Nam cho vay nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, được thông qua bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hơn nữa, các chuyên gia pháp lý và tài chính của EPLegal luônđưa nhưng lời khuyên hữu ích cho quý khách hàng trong việc cơ cấu các giao dịch tài chính bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phát hành trái phiếu quốc tế,mua lại lãi và tài sản, mua nợ.