English (United Kingdom)

Bảo Hiểm Hàng Hải & Vận Chuyển

 

EPLegal có kinh nghiệm pháp lý trong lĩnh vực thương mại, hàng hải và bảo hiểm hàng hải quốc tế với am hiểu sâu rộng quy định về hoạt động hàng hải tại Việt Nam.
Lĩnh vực pháp lý trong lĩnh vực này bao gồm tư vấn pháp lý cho các dự án mua bán tàu biển và công trình nổi, thuê và cho thuê tàu biển và công trình nổi, vận chuyển hàng hóa, và Bảo hiểm Thân tàu, Máy móc và Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu theo các quy tắc tiêu chuẩn của các hội/hiệp hội bảo hiểm quốc tế.