English (United Kingdom)

Mua Bán & Sát Nhập

EPLegal đã tham gia vào nhiều giao dịch mua bán & sáp nhập thành công bao gồm các dự án Victoria Hotel (trị giá 40 triệu USD), Vixumilk (trị giá 10 triệu USD), Tập đoàn Bảo Minh, v.v.. Đặc biệt, EP Legal có khả năng phân tích những rủi ro pháp lý trong các thương vụ M&A xuyên biên giới có thể xảy ra đối với bên bán hoặc bên mua.

Các chuyên viên của EPLegal có dày dạn kinh nghiệm trong việc xử lí nhiều thỏa thuận và vấn đề pháp lý liên quan đến nhiều thể loại giao dịch khác nhau bao gồm:
• Giúp bên bán thẩm định công ty mục tiêu để nhấn mạnh và phân tích rủi ro pháp lý;
• Giúp bên bán mở phòng dữ liệu thông tin để bên mua thẩm định;
• Cung cấp tư vấn pháp lý về cấu trúc M&A tối ưu về thuế;
• Soạn thảo những hợp đồng và văn bản cần thiết để hoàn thành giao dịch M&A bao gồm nhưng không giới hạn ở thư diễn tả ý định, thỏa thuận bảo mật, hợp đồng mua bán tài sản/cổ phẩn, hợp đồng bảo đảm;
• Đại diện và đàm phán với bên bán/bên mua về các điều khoản hợp đồng trong giao dịch M&A;
• Thực hiện các thủ tục hành chính đăng ký và thực hiện các giao dịch M&A với cơ quan có thẩm quyền bao gồm sửa đổi hoặc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư.