English (United Kingdom)

VIỆT NAM GIA NHẬP CÔNG ƯỚC VIÊN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

VIỆT NAM GIA NHẬP CÔNG ƯỚC VIÊN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

Ngày 18/12/2015 vừa qua, Việt Nam đã chính thức phê duyệt việc gia nhập Công ước Viên về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của Liên hợp quốc (“CISG”) để trở thành viên thứ 84 của Công ước này.
Công ước Viên về Hợp đồng Mua bán Hàng hoá Quốc tế của Liên hợp quốc được thông qua năm 1980, là một mô hình hữu ích cho các nước đang nổi lên đang xem xét việc ban hành luật hợp đồng và mua bán hiện đại. Công ước này áp dụng đối với các hợp đồng mua bán giữa người mua và người bán có trụ sở thương mại tại các nước là thành viên của Công ước, song Công ước có sự nhất quán trong việc nhấn mạnh yếu tố tự do của hợp đồng, theo đó các bên có quyền quy định các điều khoản cụ thể.
Việc gia nhập CISG đã đánh dấu một mốc mới trong quá trình tham gia vào các điều ước quốc tế đa phương về thương mại, tăng cường mức độ hội nhập của Việt Nam, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về mua bán hàng hóa quốc tế và cho các doanh nghiệp việt nam một khung pháp lý hiện đại, công bằng và an toàn để thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
Công ước Viên bắt đầu có hiệu lực ràng buộc tại Việt Nam từ ngày 1/1/2017.

Xem thêm chi tiết tại đây

 
South Fork case offers experience

The South Fork lawsuit against Binh Thuan provincial People’s Committee is a lesson for state authorities in dealing with future litigation with foreign investors.

alt
Binh Thuan has the biggest number of beach resorts in the country

Đọc thêm...

 
Investment law undergoes revision

The Ministry of Planning and Investment’s Department of Legislation summarises some  proposed changes to the Investment Law which will be ratified by the National Assembly later this year.

 

Đọc thêm...

 
Binh Thuan loses case against foreign-owned firm

Earlier this month the People’s Court of central Binh Thuan Province ruled that Binh Thuan People’s Committee had to hand over an amended investment certificate to Swiss Village Company, the owner of the Swiss Village 4-star resort in the coastal resort of Mui Ne, without any further delay.

Đọc thêm...

 
12345678910...Cuối