English (United Kingdom)

CÔNG TY LUẬT EPLEGAL THAM GIA TỌA ĐÀM KHOA HỌC VỀ PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

 

Ngày 07/01/2015, Khoa Luật, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Khoa Luật, Đại học Tây Anh Quốc tổ chức chuỗi trao đổi học thuật với chủ đề: “Pháp luật thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập”. Luật sư Nguyễn Trung Nam đã thay mặt EPLegal tham dự tạo đàm với bài viết “Khung pháp lý cho hoạt động khai thác dầu và khí tại Việt Nam”.

Tọa đàm trao đổi về các vấn đề liên quan các lĩnh vực pháp luật thương mại Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc mở cửa thị trường, tăng cường hoạt động đầu tư nước ngoài và sự thích ứng của pháp luật Việt Nam với pháp luật WTO và các cam kết của Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TTP), và pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng và hoạt động kinh tế toàn cầu.

Các hoạt đông trao đổi học thuật nêu trên là cơ hội để các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên trao đổi các kết quả nghiên cứu và thảo luận các vấn đề pháp lý nhằm tăng cường sự hiểu biết pháp luật và góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.