English (United Kingdom)

2014 - 12 Newsletter

Trong số này:

 

   Tin tức từ EPLegal

-           Hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp trong Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật”

 

   Bản tin pháp luật

-          Quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế

-          Tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

-          Hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế

-          Ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

-          Đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động    

-          Luật Thuế, Luật  Kinh doanh Bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân, Luật Căn cước công dân, Luật Bảo hiểm xã hội

 

   Bình luận pháp lý

-          Luật Doanh nghiệp 2014 & Luật Đầu tư 2014.

 

Xin vui lòng nhấn vào đây để xem toàn bộ nội dung.