English (United Kingdom)

2015 - 04 Newsletter

Trong số này:

 

Tin tức từ EPLegal

-          EPLegal có mặt trong bảng xếp hạng Chamber and Parner lần thứ 3 liên tiếp

-          Hội thảo "Lấy ý kiến góp ý các Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư”

 

Bản tin pháp luật

-          Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của Luật Đấu thầu, Luật Công chứng, Luật  Việc Làm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

-          Quy định về giao dịch điện tử trong thủ tục bảo hiểm

-          Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

 

Bình luận pháp lý

-          Dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp.

 

 

Xin vui lòng nhấn vào đây để xem toàn bộ nội dung.