English (United Kingdom)

2016 - 02 Newsletter

Trong số này:

Tin tức từ EPLegal

- Luật sư Nguyễn Trung Nam được Charmber & Partners xếp hạng 2 trong lĩnh vực Dự án, Năng lượng và Hạ tầng

- EPLegal được tạp chí Corporate Livewire vinh danh là Công ty luật về năng lượng của năm.

Bản tin pháp luật

- Nghị định 07/2016/ND_CP quy định chi tiết văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

-Nghị định 135/2015/ND_CP quy định đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Bình luận pháp lý

- Việt Nam gia nhập Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG): Những vấn đề cần quan tâm

 


 

Xin vui lòng nhấn vào đây để xem toàn bộ nội dung.