English (United Kingdom)

alt


 

Nguyen Trung Nam (Tony)

Managing Director

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


 


 

Dr. Nguyen Minh Hang

Senior Consultant

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


 

 


 


 

 

Ms. Ngo Quynh Anh (Annie)

Of Counsel

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.alt

 

 

 

Mr. Do Tran Duy (Andy)

Of Counsel

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


 


 

alt


 

 

Dr. Umut Turksen

Senior Consultant

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. 

Nguyen Van Cuong

Partner

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.