BẢN TIN EPLegal

CẬP NHẬT THÔNG TIN PHÁP LÝ: NGHỊ ĐỊNH 53/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

By

Cập nhật thông tin pháp lý: Ngày 21/5/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2021/NĐ-CP quy định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (“Hiệp định UKVFTA”) giai đoạn 2021 – 2022. 

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định này gồm có:

Phụ lục I: Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện Hiệp định UKVFTA, gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo các giai đoạn khi xuất khẩu sang Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đối với từng mã hàng.

Phụ lục II: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định UKVFTA, gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các giai đoạn được nhập khẩu vào Việt Nam từ: Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland; Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước) đối với từng mã hàng.

Một số thông tin đáng chú ý trong Nghị định 53/2021/NĐ-CP 

Đáng chú ý, đối với các mặt hàng không thuộc Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi quy định tại Nghị định này nhưng thuộc Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020; Nghị định số 125/2017/NĐCP ngày 16/11/2017 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) được áp dụng mức thuế suất 0% khi xuất sang Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Để hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định UKVFTA, tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan thực hiện khai tờ khai xuất khẩu, áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, tính thuế và nộp thuế theo Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Sau đó, thực hiện khai bổ sung để áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định UKVFTA trong thời hạn 1 năm. 

Trên đây là những cập nhật pháp lý của Nghị định 53/2021/NĐ-CP về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Để được cập nhật thêm các thông tin pháp lý, doanh nghiệp có thể gửi email tới địa chỉ: info@eplegal.com để được nhận Newsletter định kì của chúng tôi.