BẢN TIN EPLegal

CẬP NHẬT THÔNG TIN PHÁP LÝ: NGHỊ ĐỊNH 60/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

By

Cập nhật thông tin pháp lý: Ngày 21/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập nhằm khắc phục những hạn chế của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Cụ thể là:

Các điều chỉnh quy định về nguồn tài chính

Nghị định 60/2021 bổ sung quy định cụ thể về nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tách rõ nguồn thu, bao gồm:

  • Thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; 
  • Thu từ cho thuê tài sản công; 
  • Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án. 

Tự chủ trong hoạt động liên doanh, liên kết

Đơn vị sự nghiệp công lập được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội. Việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết tuân theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Nghị định 60/2021 không quy định việc sử dụng thương hiệu, giấy phép, bản quyền tác phẩm để liên doanh, liên kết theo hình thức thành lập pháp nhân mới. Trường hợp liên doanh, liên kết theo hình thức thành lập pháp nhân mới thì đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo các quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đầu tư, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khác.

Nghị định cũng hướng dẫn việc phân chia kết quả của hoạt động liên doanh, liên kết thực hiện theo thỏa thuận trong Hợp đồng liên doanh, liên kết đối với hai trường hợp: (i) thành lập pháp nhân mới, và (ii) không thành lập pháp nhân mới.

Lộ trình thực hiện mà các đơn vị và cá nhân cần lưu ý

Các đơn vị và cá nhân cần lưu ý, nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2021, thay thế các văn bản quy định sau:

(1) Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

(2) Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; 

(3) Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; 

(4) Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

Trên đây là những cập nhật pháp lý về Nghị định 60/2021/NĐ-CP mà Chính phủ đã ban hành mới nhất mà các đơn vị đã được giao quyền tự chủ tài chính cần lưu ý.

Để được cập nhật thêm các thông tin pháp lý, doanh nghiệp có thể gửi email tới địa chỉ: info@eplegal.com để được nhận Newsletter định kì của chúng tôi.