BẢN TIN EPLegal

CẬP NHẬT PHÁP LÝ: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CẢNG BIỂN, CẢNG CẠN

By

Ngày 19/4/2021, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 08/2021/TT-BGTVT và Thông tư 09/2021/TTBGTVT về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển, cảng cạn. 

Đối với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cảng biển, mã số đăng ký là quy chuẩn Việt Nam 107:2021/BGTVT

Quy chuẩn quy định về yêu cầu kỹ thuật và quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của cảng biển áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, kinh doanh khai thác cảng biển. Quy chuẩn này không áp dụng đối với cảng quân sự, cảng cá, cảng và bến thủy nội địa nằm trong vùng nước cảng biển.

quy-chuan-ky-thuat-02

Đối với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cảng cạn, mã số đăng ký là quy chuẩn Việt Nam 108:2021/BGTVT

Theo Quy chuẩn, cảng cạn là một bộ phận thuộc kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, là đầu mối tổ chức vận tải gắn liền với hoạt động của cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa, ga đường sắt, cửa khẩu đường bộ, đồng thời có chức năng là cửa khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trong đó quy định cảng cạn phải có diện tích tối thiểu là 05 ha, đồng thời phải bảo đảm đủ công suất khai thác thiết kế hiện tại, đủ diện tích để bố trí nơi làm việc cho các cơ quan, tổ chức liên quan tại cảng và xét đến sự phát triển của cảng cạn trong tương lai.

Mặt khác, cảng cạn cũng cần phải thiết kế, quy hoạch tổng mặt bằng bao gồm các phân khu để đảm bảo các chức năng nhận và gửi hàng hóa vận chuyển bằng container, hàng hóa khác; Tập kết container, hàng hóa khác để vận chuyển đến cảng biển và các nơi khác theo quy định của pháp luật; Kiểm tra và thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đóng hàng hóa vào và dỡ hàng hóa ra; gom và chia hàng hóa lẻ đối với hàng hóa có nhiều chủ trong cùng tainer; tạm chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và container; thực hiện các dịch vụ phụ trợ khác.

quy-chuan-ky-thuat-03

Ngoài ra, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn cũng quy định chi tiết các yêu cầu về hạng mục ng trình, bảo trì và phòng, chống cháy nổ tại cảng cạn.

Các thông tư trên sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021.

Để được cập nhật thêm các thông tin pháp lý mới nhất, doanh nghiệp hãy gửi email tới địa chỉ: info@eplegal.com để đăng ký nhận Newsletter định kì của Văn phòng Luật EPLegal VN.