BẢN TIN EPLegal

Thẩm định dự án đầu tư và các nguyên tắc cần nắm rõ

By

Dự án đầu tư được coi là một quyết định tài chính quan trọng của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần thực hiện tốt công tác thẩm định dự án.

Trong quá trình hỗ trợ các doanh nghiệp về dự án đầu tư, EPLegal đã đúc kết ra được những nguyên tắc sau đây:

Dựa trên nguyên lý giá trị thời gian của tiền để thẩm định dự án

Có thể thấy, ở mỗi thời điểm khác nhau, giá trị đồng tiền cũng trở nên khác. Vì thế, nguyên tắc này là một hàm ý rằng một đồng nhận được của ngày hôm nay sẽ có giá trị hơn một đồng nhận được ở tương lai. Ba nguyên nhân khiến cho tiền có giá trị về mặt thời gian là:

  Do lạm phát

  Xảy ra do các cơ hội đầu tư kiếm lời

  Do rủi ro.

tham-dinh-du-an
tham-dinh-du-an

Thẩm định dựa vào dòng tiền tăng thêm mà không dựa vào lợi nhuận kế toán

Lợi nhuận kế toán có thể bị bóp méo do thủ thuật kế toán nên lợi nhuận kế toán sẽ không đáng tin bằng dòng tiền. Thêm vào đó, số tiền mà thực tế dự án đã mang lại cho chủ sở hữu mới là lợi ích thực sự của dự án.

Thẩm định phải dựa trên quy định của pháp luật và thực tiễn qua các dự án

Quá trình xây dựng phương án tài chính, dữ liệu cũng như các thông số tính toán đều đòi hỏi cần phải có cơ sở khoa học và thực tiễn áp dụng. Qua đó mới có thể đánh giá và ra quyết định có đầu tư vào dự án đó hay không.

Bên cạnh đó, mục đích nâng cao chất lượng thông tin tài chính được sử dụng cho việc lập phương án tài chính cũng cần bám sát các quy định, thông số của Nhà nước đã đưa ra liên quan đến đầu tư, xây dựng các dự án. Chủ đầu tư cũng cần tham khảo với các dự án trước đó để đối chiếu và tìm ra những điểm hợp lý, bất hợp lý.

Tính thuế thu nhập trong việc xác định dòng tiền nên bỏ qua lãi vay

Việc hiện nay hầu như các doanh nghiệp và ngân hàng đều đưa lãi vay vào chi phí nhằm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, tuy nhiên chi phí sử dụng vốn thì lại không điều chỉnh lãi suất vay về sau. Điều này gây ra một sự bất hợp lý, không đảm bảo tính phù hợp về chi phí sử dụng vốn trung bình.

Do đó, cần nhất quán tính khi tính toán dòng tiền vào của dự án, không nên đưa lãi vay vào chi phí khi thực hiện tính toán thu nhập chịu thuế.

tham-dinh-du-an
tham-dinh-du-an

Dựa vào dữ liệu thị trường cần ước lượng được chi phí sử dụng vốn của dự án

Việc chi phí sử dụng vốn thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất cũng dẫn đến sự khác biệt rất lớn. Nó được coi là một biến số thiết yếu trong việc tính toán cũng như đánh giá chỉ tiêu. Đây là một việc cần thiết nhằm ước lượng sao cho khoa học và hợp lý.

Cần lưu ý đến yếu tố lạm phát trong quá trình đánh giá hiệu quả đầu tư

Có thể thấy, để đảm bảo tính phù hợp giữa dòng tiền cũng như tỷ suất chiết khấu, chủ sở hữu cần sử dụng dòng tiền danh nghĩa, là dòng tiền tính cả mức trượt giá do lạm phát. Mặc dù, việc xác định tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư, chính trong tỷ suất sinh lời đó cũng đã tính cả lạm phát vì vậy mức lạm phát cũng không cần thiết được tính.

Quan điểm về tổng đầu tư được coi là trọng yếu trong thẩm định dự án

Lời khuyên cho chủ sở hữu là cần kết hợp việc thẩm định dự án theo quan điểm tổng đầu tư cũng như quan điểm chủ sở hữu. Dù đứng ở góc độ nào, việc đánh giá quan điểm tổng đầu tư cũng sẽ mang lại lợi ích. Hiệu quả đo lường cũng từ đó phản ánh thực chất đồng vốn được đem vào đầu tư cho tài sản và xác định đã đem lại mức sinh lời bao nhiêu khi chưa chịu tác dụng của đòn bẩy tài chính.

Như vậy, trên là ý kiến mà EPLegal đã đúc kết lại, hy vọng sẽ đem đến một thông tin có ích cho quý khách hàng khi tham gia hoạt động thẩm định tài chính dự án. Hoạt động này có thể thấy khá khó khăn và cần sự hiểu biết, tìm hiểu kỹ lưỡng. Nếu còn điều gì băn khoăn hay cần được EPLegal hỗ trợ, hãy liên hệ với EPLegal tại đây.