BẢN TIN EPLegal

Dịch Covid-19 có phải là sự kiện bất khả kháng không?

By

Đại dịch có tác động tiêu cực đến hoạt động ngoại thương, đặc biệt trong bối cảnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Trong tình huống này, bên có nghĩa vụ sẽ viện dẫn sự kiện bất khả kháng là đại dịch đang diễn ra để được miễn trách nhiệm dân sự. Tuy nhiên, họ thường mắc sai lầm khi áp dụng điều khoản bất khả kháng.

Vì vậy, chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết của Luật sư Nguyễn Trung Nam và cộng sự Sơn Nguyễn được đăng tải trên ấn phẩm Vietnam Investment Review số 1566 phát hành ngày 18/10/2021 về những sai lầm phổ biến mà bên vi phạm thường mắc phải và đưa ra các khuyến nghị để áp dụng đúng điều khoản bất khả kháng.

Đại dịch có tác động tiêu cực đến hoạt động ngoại thương, đặc biệt trong bối cảnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
Đại dịch có tác động tiêu cực đến hoạt động ngoại thương, đặc biệt trong bối cảnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

Độc giả có thể đọc toàn bộ nội dung bài viết tại: Dịch Covid-19 có phải là sự kiện bất khả kháng không?