GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

EPLegal là công ty hàng đầu trong lĩnh vực tranh tụng, trọng tài và hòa giải tại Việt Nam, được biết đến với năng lực bào chữa tại các diễn đàn tranh chấp quốc tế.

Triết lý của công ty trong công việc tranh chấp là giảm thiểu sự không chắc chắn và rủi ro, đồng thời đạt được kết quả thương lượng, hòa giải, kiện tụng hoặc trọng tài tối ưu cho khách hàng.

EPLegal chuyên về các vụ kiện tụng và trọng tài có giá trị cao, rủi ro cao, phức tạp, với chuyên môn đặc biệt về các tranh chấp liên khu vực tài phán. Công ty bao gồm nhiều cơ sở pháp lý, khu vực pháp lý, diễn đàn trọng tài và hoạt động theo nhiều quy tắc thể chế của ICC, VIAC, PIAC, SIAC, KCAB và thông thạo các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Việt.

EPLegal đã tư vấn và đại diện cho khách hàng trong nhiều vụ tranh chấp, bao gồm tranh chấp năng lượng, tranh chấp xây dựng, tranh chấp cổ đông, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, tranh chấp lao động và các vấn đề phá sản.