HỢP ĐỒNG DOANH NGHIỆP/THƯƠNG MẠI

EPLegal cung cấp đa dạng các dịch vụ pháp lý toàn diện cho các giao dịch thương mại và doanh nghiệp.

Với chuyên môn trong việc soạn thảo và xem xét hợp đồng, chúng tôi đảm bảo quyền lợi của khách hàng được bảo vệ trong các thỏa thuận khác nhau. Đội ngũ của chúng tôi cung cấp hỗ trợ có giá trị trong hoạt đông mua bán và sáp nhập, hướng dẫn khách hàng thông qua quá trình thẩm định, đàm phán và tuân thủ quy định. Chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ tư vấn về quản trị doanh nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tuân thủ các quy định pháp luật.

Ngoài ra, các luật sư của EPLegal hỗ trợ các giao dịch tài chính, giải quyết tranh chấp thương mại, tái cơ cấu doanh nghiệp và các vấn đề mất khả năng thanh toán. Tại EPLegal, chúng tôi ưu tiên tìm hiểu nhu cầu riêng của khách hàng và cung cấp các giải pháp pháp lý phù hợp.

Với kiến thức về ngành và tư vấn chiến lược của mình, chúng tôi cố gắng bảo vệ lợi ích của khách hàng, thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và đóng góp vào thành công của họ trong các giao dịch thương mại và doanh nghiệp.