giáo dục

EPLegal là đối tác đáng tin cậy trong việc kiểm soát việc tuân thủ quy định cho các tổ chức giáo dục. Các luật sư giàu kinh nghiệm sẽ cung cấp hướng dẫn chuyên môn về các yêu cầu cấp phép, quy trình công nhận, quy định về quyền riêng tư dữ liệu của sinh viên và các vấn đề tuân thủ khác để đảm bảo tổ chức của khách hàng hoạt động trong giới hạn của pháp luật.

Với kiến thức chuyên sâu và mối quan hệ chặt chẽ với 64 Sở giáo dục trên khắp Việt Nam, chúng tôi có thành tích trong việc hỗ trợ khách hàng của mình đạt được giấy phép cho các hoạt động giáo dục của họ trong khu vực.

Những khách hàng đáng chú ý đã được hưởng lợi dịch vụ của EPLegal bao gồm các công ty hàng đầu trong ngành như Apax Leaders, Apax English, STEAMe GARTEN và Topica. EPLegal sẽ cung cấp các giải pháp pháp lý phù hợp đáp ứng nhu cầu tuân thủ của khách hàng và thúc đẩy tổ chức giáo dục của khách hàng hướng tới thành công.