vận chuyển hàng hải và hàng không

EPLegal là đối tác pháp lý đáng tin cậy trong cả ngành hàng hải và hàng không. Các luật sư giàu kinh nghiệm sở hữu những kỹ năng cần thiết và kiến thức về ngành để cung cấp dịch vụ đại diện chất lượng hàng đầu trong nhiều vấn đề pháp lý.

Trong lĩnh vực hàng không, chúng tôi vượt trội trong việc xử lý các giao dịch cho thuê, chuyển nhượng, và chuyển giao máy bay. Các dịch vụ bao gồm soạn thảo hợp đồng cho thuê, thỏa thuận chuyển giao, đồng thời cung cấp ý kiến pháp lý về các thỏa thuận Bán và Cho thuê lại Máy bay. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn cho chủ sở hữu, bên cho thuê, bên cho vay và bên bảo lãnh trong các giao dịch thu xếp vốn và tái cấp vốn.

Trong lĩnh vực hàng hải, chuyên môn của chúng tôi bao gồm chức năng hải quân, thu hồi và bảo vệ hàng hóa, thu xếp vốn cho tàu, mua bán và bắt giữ tàu. EPlegal hỗ trợ khách hàng đăng ký tàu, xóa đăng ký tàu và cung cấp hướng dẫn toàn diện về tài chính liên quan đến vận chuyển. Kinh nghiệm của chúng tôi mở rộng sang đàm phán các hợp đồng thuê tàu, hợp đồng vận chuyển, thỏa thuận quản lý tàu, v.v.

Với kiến thức chuyên sâu và thành tích mở rộng, chúng tôi đã tư vấn về các thỏa thuận thế chấp tàu và thuyền cho các đơn vị nổi tiếng như Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ khí Hàng Hải Sài Gòn, Công ty Cổ phần Hưng Lâm, Ngân hàng Tiên Phong, Ngân hàng HDBANK và Ngân hàng IndoVina.