TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG

Trong bối cảnh tài chính năng động ngày nay, các doanh nghiệp cần các tư vấn chuyên môn của các cố vấn có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực tài chính ngân hàng.

EPLegal tự hào cung cấp các dịch vụ đặc biệt trong lĩnh vực này, đặc biệt là tài trợ dự án và cho vay hợp vốn.

Đội ngũ tư vấn tài chính giàu kinh nghiệm của chúng tôi cung cấp tư vấn pháp lý cho các khách hàng tìm kiếm nguồn vốn, cũng như soạn thảo các tài liệu liên quan đến vay và cho vay vốn, chuẩn bị các hợp đồng vay và tài liệu bảo mậtđảm, đồng thời đảm bảo rằng tất cả các tài liệu của khách hàng đều tuân thủ các quy định.

EPLegal có uy tín trong việc hỗ trợ các tổ chức hợp vốn phức hợp và là động lực chính trong việc hỗ trợ khoản vay hợp vốn đầu tiên của các ngân hàng Việt Nam cho một bên vay nước ngoài dưới sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các chuyên gia của EPLegal cũng cung cấp dịch vụ tư vấn về cấu trúc các giao dịch tài chính, bao gồm phát hành trái phiếu quốc tế, mua lại tiền lãi và tài sản cũng như huy động các khoản vay tín dụng.