TONY NGUYỄN

Luật sư sáng lập cấp cao | VIỆT NAM VÀ ANH QUỐC

Email: tonynguyen@eplegal.com
Số điện thoại: +84 90 966 1001
VCARD: https://tappi.vn/Tonyng_Eplegal

‘TRỌNG TÀI VIÊN’  CỦA CÔNG TY EPLEGAL tại Việt Nam và Anh Quốc

Tony Nguyễn là Luật sư cấp cao và là Luật sư sáng lập tại EPLegal, đồng thời cũng là một trọng tài viên xuất sắc và một luật sư dày dạn kinh nghiệm về Dự án và Năng lượng. Với thành tích ấn tượng trong 22 năm qua và sự công nhận từ công ty xuất bản quốc tế nổi tiếng như Who’s Who Legal, Chambers, Legal500, Benchmark Litigation và Asialaw Profiles, Tony đã mang đến kiến thức chuyên môn chưa từng có cho công ty chúng tôi.

Ông ấy tích cực tham gia vào các trường hợp Giải quyết Tranh chấp Thay thế (ADR) trên khắp Châu  Âu và Châu Á. Cam kết của ông trong việc đại diện cho các khách hàng tại VIAC, THAC, SIAC, ICC, LCIA, GATT, NUTS và KCAB INTERNATIONAL thể hiện phạm vi tiếp cận toàn cầu và sự cống hiến của ông nhằm đảm bảo mang lại kết quả tốt nhất cho khách hàng .

Với sự dẫn dắt của Tony, công ty vượt trội trong các lĩnh vực Năng lượng, Tài chính & Ngân hàng và Xây dựng. Khách hàng được hưởng lợi từ kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng của anh ấy, điều hướng các vấn đề pháp lý phức tạp một cách chính xác và mang lại kết quả thuận lợi.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

ADR | Hàng hải | Hàng không