TUÂN THỦ

EPLegal cung cấp các dịch vụ tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) toàn diện cho khách hàng của mình, đảm bảo các hoạt động bảo vệ dữ liệu tuân thủ các quy định mới nhất. Điều này bao gồm tiến hành đánh giá tuân thủ kỹ lưỡng để xác định các lĩnh vực không tuân thủ và rủi ro tiềm ẩn trong các chính sách, thủ tục và thông lệ.

Dựa trên những nhận định của mình, chúng tôi tạo ra các chương trình chuyên biệt phù hợp với nhu cầu pháp lý cụ thể của khách hàng. Các chương trình này tích hợp kiểm soát nội bộ, các khóa đào tạo và hệ thống giám sát để đảm bảo tuân thủ hiệu quả.

Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của EPLegal cung cấp hướng dẫn về quy định, đảm bảo rằng khách hàng luôn cập nhật các luật mới nhất. EPLegal sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn về quản trị doanh nghiệp, bảo vệ dữ liệu, chống tham nhũng, luật lao động, v.v. Tất cả các hoạt động này đều nhằm hợp lý hóa các nỗ lực của khách hàng để đáp ứng các tiêu chuẩn GDPR và bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu.

Khách hàng có thể tin tưởng vào các dịch vụ của EPLegal cho việc báo cáo và nộp hồ sơ theo quy định, kiểm toán tuân thủ và thẩm định, hợp lý hóa các nỗ lực tuân thủ của khách hàng.